Thứ Ba, 05/12/2023

Đề Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 3 Arc

Đề thi gồm 15 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Tính: 1256 + 3420

A.4677
B.4675
C.4676
D.4767
Câu hỏi 2:

Trong số 9170, chữ số 7 có giá trị là:

A.7000
B.700
C.70
D.7
Câu hỏi 3:

Viết số gồm: 8 nghìn, 6 chục và 9 đơn vị

A.8069
B.8960
C.8906
D.8096
Câu hỏi 4:

Thay a bằng chữ số thích hợp:

5858 > 5a46 > 5748

A.7
B.8
C.9
D.0
Câu hỏi 5:

Tìm x, biết:

7342 – x = 6757 – 4532

A.2225
B.5117
C.5177
D.9567
Câu hỏi 6:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để được dãy số có quy luật:

1013; 2014; 3015; 4016; …

A.5016
B.5017
C.6017
D.4018
Câu hỏi 7:

Có bao nhiêu số tròn trăm thích hợp điền được vào chỗ trống:

2440 < ______ < 2840

A.3 số
B.4 số
C.5 số
D.6 số
Câu hỏi 8:

Số thứ nhất là 3142 và lớn hơn số thứ hai 1235 đơn vị. Tổng hai số đó là:

A.4377
B.1907
C.6284
D.5049
Câu hỏi 9:

Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau được viết từ bốn chữ số 5; 9; 4; 0 là:

A.9540
B.4059
C.405
D.4509
Câu hỏi 10:

Tìm số dư của phép chia 725 chia cho 8.

A.Dư 3
B.Dư 5
C.Dư 7
D.Dư 9
Câu hỏi 11:

Cửa hàng sách cách nhà Khuê 550m và nằm trên đường từ nhà Khuê đến trường. Biết quãng đường từ nhà Khuê đến trường dài 1km. Hỏi quãng đường từ cửa hàng sách đến trường dài bao nhiêu mét?

A.551 mét
B.1550 mét
C.450 mét
D.549 mét
Câu hỏi 12:

Hải có 28 quả đào. Hà có số quả đào bằng 1/4 (một phần tư) số quả đào của Hải. Hỏi Hải nhiều hơn Hà bao nhiêu quả đào?

A.7 quả đào
B.21 quả đào
C.35 quả đào
D.112 quả đào
Câu hỏi 13:

Quả táo cân nặng 54g, quả cam cân nặng 37g. Hỏi hai quả táo và ba quả cam cân nặng bao nhiêu gam?

A.145 gam
B.91 gam
C.219 gam
D.165 gam
Câu hỏi 14:

An nghĩ ra một số. Nếu lấy số đó chia cho 7 rồi cộng thêm 4 được kết quả là số chẵn lớn nhất có hai chữ số. Tìm số An nghĩ.

A.14
B.315
C.714
D.658
Câu hỏi 15:

Tìm số lẻ có ba chữ số, biết rằng chữ số hàng chục gấp hai lần chữ số hàng đơn vị và bằng một nửa chữ số hàng trăm.

A.421
B.631
C.843
D.935
Nộp bài

Thông tin đề thi

Đề Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 3 Arc

Các bài nội dung về phép tính, cấu tạo số, tìm X, dãy số theo quy luật, điền dấu, phép chia có dư, phân số, Đề Thi Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 3 Theo tháng

Đáp án của bạn

Tổng: 15 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...