Thứ Sáu, 21/06/2024

Thông tin đề thi

Đề Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 3 Arc 2

Đề kiểm tra theo tuần toán nâng cao tư duy của học sinh khối lớp 3. Tổng có 12 câu hỏi và làm trong 30 phút

Đáp án của bạn

Tổng: 13 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

Đề Trắc Nghiệm Môn Toán Lớp 3 Arc 2

Đề thi gồm 13 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Hai số có thương bằng 0 và tổng bằng 99 là?

A.0
B.99
C.0 và 99
D.Không có đáp án đúng
Câu hỏi 2:

Trong một phép tính, nếu số bị chia bằng thương thì số chia bằng bao nhiêu? (Biết thương là một số lớn hơn 0)

A.1
B.2
C.3
D.4
Câu hỏi 3:

Tìm X biết:

14:2 < X + 3 < 3x3

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 4:

Có 26kg gạo, người ta bán đi 2kg gạo. Số gạo còn lại được chia đều vào 4 túi. Vậy mỗi túi chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A.4
B.5
C.6
D.7
Câu hỏi 5:

Trong một phép nhan có tích bằng 4. Nếu thừa số thứ nhất nhân với 3 và giữ nguyên số thứ hai. Vậy tích mới bằng bao nhiêu?

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 6:

Dũng có 18 viên bi gồm các loại: xanh, đỏ, tím, vàng. Trong đó bi xanh, bi đỏ, bi tím mỗi loại có 4 viên, còn lại là bi vàng. Vậy Dũng có bao nhiêu viên bi vàng?

A.4
B.6
C.5
D.8
Câu hỏi 7:

Minh đến trường học lúc 8 giờ sáng và tan học lúc 4 giờ chiều. Vậy minh đã ở trường trong bao lâu?

A.6 giờ
B.7 giờ
C.8 giờ
D.9 giờ
Câu hỏi 8:

Có 25 người muốn qua sông. Mỗi chuyến đò chỉ chở được 5 người kể cả người lái đò. Vậy để chở hết số người qua sông cần phải chở tất cả bao nhiêu chuyến đò?

A.7
B.6
C.5
D.8
Câu hỏi 9:

Tổng của tất cả các số tròn chục có hai chữ số là:

A.430
B.450
C.460
D.440
Câu hỏi 10:

Từ 87 đến 108 phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

A.48
B.35
C.84
D.53
Câu hỏi 11:

Lớp 2A có 40 học sinh được cô giáo chia vào các nhóm học tập và nhóm lao động. Biết mỗi nhóm học tập có 5 học sinh. Hỏi có mấy nhóm học tập?

A.4
B.10
C.5
D.8
Câu hỏi 12:

Cô giáo nhận một số sách phát cho học sinh. cô xếp số sách đó thành 4 chồng sách, mỗi chồng sách có 10 quyển. Nếu lấy số sách đó đem chia cho mỗi bạn học sinh 2 quyèn thì có bao nhiêu học sinh được nhận sách?

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 13:

Viết số thích hợp cào chỗ chấm:

3 phút 30 giây  = ..... giây

A.185 giây
B.65 giây
C.210 giây
D.Cả A,B,C đều sai
Nộp bài
00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...