Thứ Sáu, 21/06/2024

Thông tin đề thi

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 5

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 5 về Tổng, hiệu, các phép tính, tìm số khi biết tổng, hiệu, hình học, góc, tam giác. Đề thi nằm trong bộ đề 210 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 4

Đáp án của bạn

Tổng: 12 Câu hỏi
Thời gian: 20 phút

Thông tin cá nhân:

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 5

Đề thi gồm 12 câu hỏi và được làm trong vòng 20 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Hai đội công nhân cùng đào một con đường dài 900 m, đội thứ nhất đào ít hơn đội thứ hai 164 m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?

A.204 m và 368 m
B.532 m và 696 m
C.386 m và 523 m
D.368 mvà 532 m
Câu hỏi 2:

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 1200 và 120

A.660 và 780
B.540 và 660
C.420 và 540
D.540 và 606
Câu hỏi 3:

Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 45 tuổi. chị hơn em 11 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

A.28 tuổi và 17 tuổi
B.39 tuổi và 28 tuổi
C.17 tuổi và 6 tuổi
D.39 tuổi và 17 tuổi
Câu hỏi 4:

Cả hai lớp 4E và 4H trồng được 700 cây. Lớp 4E rồng được ít hơn lớp 4H là 150 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

A.425 cây và 575 cây
B.125 cây và 275 cây
C.275 cây và 425 cây
D.275 cây và 575 cây
Câu hỏi 5:

Thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

A.27kg và 37kg
B.2700kg và 3700kg
C.270kg và 370kg
D.4700kg và 3700kg
Câu hỏi 6:

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 485 và 45.

A.175 và 220.
B.265 và 310
C.175 và 265
D.220 và 265
Câu hỏi 7:

Góc nào sau đây là góc bẹt?

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 5
A.Góc O
B.Góc M
C.Góc N
D.Góc P
Câu hỏi 8:

Tam giác bên có mấy góc nhọn?

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 5
A.3
B.2
C.1
D.0
Câu hỏi 9:

Phát biểu nào sau đây là đúng:

A.Góc nhọn lớn hơn góc vuông.
B.Góc bẹt nhỏ hơn góc tù
C.Góc tù lớn hơn góc vuông
D.Góc nhọn lớn hơn góc tù
Câu hỏi 10:

Hai cạnh nào vuông góc nhau:

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 5
A.BC vuông góc CD
B.AB vuông góc AD
C.AB vuông góc BC
D.BC vuông góc AD
Câu hỏi 11:

Hình sau có mấy cạnh song song nhau?

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 5
A.4
B.3
C.1
D.2
Câu hỏi 12:

Trong hình sau có hai cặp cạnh nào song song?

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 5
A.Cạnh MN song song với cạnh QP.
B.Cạnh MN song song với cạnh NP.
C.Cạnh MN song song với cạnh MQ.
D.Cạnh MN song song với cạnh NQ.
Nộp bài
00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...