Thứ Ba, 05/12/2023

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 4

Đề thi gồm 15 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Tìm x biết:

549 + x = 976

A.x = 427
B.x = 327
C.x = 437
D.x = 337
Câu hỏi 2:

Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu lắp được 36900 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp được nhiều hơn sáu tháng đầu năm 6900 xe đạp. Hỏi cả năm phân xưởng lắp được bao nhiêu xe đạp?

A.43800 xe đạp.
B.70700 xe đạp
C.80700 xe đạp
D.50700 xe đạp
Câu hỏi 3:

Chọn đáp án đúng:

a) 32864 +5374 = 38238

b) 6728 + 201 x 2 = 13858

c) 289950 + 4761 = 284711

d) 532 + 31 x 4 = 656

A.a-Đúng; b-Sai; c-Đúng; d-Sai
B.a-Đúng; b-Sai; c-Sai, d-Đúng
C.a-Sai; b-Sai; c-Sai, d-Đúng
D.a-Sai; b-Sai; c-Đúng, d-Đúng
Câu hỏi 4:

Kết quả của phép trừ:

865847 – 376758 = ________

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 5:

Năm nay học sinh của một trường A trồng được 325900 cây. Năm ngoái trồng được nhiều hơn năm nay 91700 cây. Hỏi cả hai năm học sinh trường A trồng được bao nhiêu cây?

A.417600 cây
B.509300 cây
C.733500 cây
D.743500 cây
Câu hỏi 6:

Quãng đường từ Cần Thơ đến Hà Nội dài 2340 km. Quãng đường từ Cần Thơ đến Đà Nẵng dài 1640 km . Tính quãng đường từ Đà Nẵng đến Hà Nội dài bao nhiêu ki-lô-mét?

A.700km
B.1700 km
C.3980 km
D.800 km
Câu hỏi 7:

Tính giá trị của a+b nếu:

a = 56 và b = 29

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 8:

Tính giá trị của m x n nếu:

m = 34 và n = 8

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 9:

Chọn số thích hợp: 

563 + 856 = 856 + _____

A.856
B.563
C.1419
D.293
Câu hỏi 10:

Tính:   a x b x c. Nếu:

a = 12 ; b = 4 ; c = 2

A.96
B.50
C.72
D.32
Câu hỏi 11:

Tính:  (m + n) x p biết:

m = 30 ; m = 40 ; p = 8

A.350
B.78
C.560
D.56
Câu hỏi 12:

Chọn số thích hợp:

( 637 + 245) +259 = (637 + 259) + _____

A.259
B.931
C.1141
D.245
Câu hỏi 13:

Một trại nuôi bò sữa lần đầu thu được m lít sữa, lần thứ hai thu đượ n lít sữa. Hỏi cả hai lần thu được bao nhiêu lít sũa? Biết m = 897 ; n = 754.

A.1551 lít
B.1651 lít
C.1615 lít
D.1515 lít
Câu hỏi 14:

Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được m kg gạo, ngày thứ hai bán được n kg gạo, ngày thứ ba bán được p kg gạo. Hỏi cả ba ngày của hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? Biết m = 587 ; n = 450 ; p = 500.

A.1537 kg
B.1437 kg
C.1527 kg
D.1427 kg
Câu hỏi 15:

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 42 và 18

A.24 và 12
B.6 và 12
C.12 và 30
D.24 và 6
Nộp bài

Thông tin đề thi

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 4

Đề thi môn Toán lớp 4 về số, tìm giá trị, các phép tính. Đề trong tuyển tập bộ đề 210 câu hỏi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 (Có đáp án)

Đáp án của bạn

Tổng: 15 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...