Thứ Sáu, 01/12/2023

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 3

Đề thi gồm 15 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

1/phút = ___ giây

A.15 giây
B.20 giây
C.25 giây
D.30 giây
Câu hỏi 2:

2500 năm = _____ thế kỷ.

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 3:

5 phút 40 giây = _____ giây.

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 4:

Năm 1459 thuộc thế kỷ thư mấy?

A.XII
B.XIII
C.XIV
D.XV
Câu hỏi 5:

Điền các số thích hợp vào dấu gạch dưới để có kết quả đúng:

a. 478 __ 65 < 478165 c. 75687 __ = 756873
b. 26589 > __ 6589 d. 297658 < __97658

A.1; 0; 4; 3
B.0; 1; 3; 3
C.0; 2; 3; 4
D.0; 3; 4; 3
Câu hỏi 6:

Một người đi xe máy trong 1/5 (một phần năm) phút được 324 m. Hỏi trong một giây người ấy đi được bao nhiêu mét?

A.27 m
B.12 m
C.3888 m
D.270 m
Câu hỏi 7:

Chọn đáp án đúng:

A.1980 là thế kỷ XIX
B.84 phút = 1 giờ 14 phút
C.Một ngày, 6 giờ = 26 giờ
D.1/5 thế kỉ = 20 năm
Câu hỏi 8:

Trung bình cộng của các số:  43 ; 166 ; 151 ; là:

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 9:

Số trung bình cộng của hai số bằng 14. Biết một trong hai số đó bằng 17. Tìm số kia?

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 10:

Số trung bình cộng của hai số bằng 40. Biết rằng một trong hai số đó bằng 58. Tìm số kia?

A.98
B.18
C.49
D.22
Câu hỏi 11:

Một đội đắp đường, một ngày đắp được 150 m. Ngày thứ hai đắp được 100 m. ngày thứ ba đắp được gấp hai lần ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày đội đó đắp được bao nhiêu mét đường?

A.15 m
B.150 m
C.250 m
D.500 m
Câu hỏi 12:

Số đo chiều cao của 5 học sinh lớp Năm lần lượt là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm. Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi cm là bao nhiêu xăng-ti-mét?

A.144 cm
B.142 cm
C.145 cm
D.146 cm
Câu hỏi 13:

Dân số của một xã trong 3 năm tăng thêm lần lượt là: 106 người ; 92 người ; 81 người. Hỏi trung bình mỗi năm mỗi năm dân số của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

A.96 người
B.83 người
C.93 người
D.81 người
Câu hỏi 14:

Nối phép toán với kết quả đúng.

a. (35 + 40 + 30 ) : 3 1.  37
b. ( 45 + 22 + 34 + 31 + 53) : 5 2.  35
c. (81 + 72 + 63) : 4 3.  47
d. ( 41 + 45 + 27 + 75) : 4 4.  54

A.a-3; b-1; c-4; d-2
B.a-2; b-1; c-4; d-3
C.a-2; b-1; c-3; d-4
D.a-3; b-2; c-4; d-1
Câu hỏi 15:

Kết quả của phép cộng: 697583 +245736 =_____

Lưu ý: Chỉ điền số
Nộp bài

Thông tin đề thi

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 3

Đề thi trắc nghiệm môn Toán về Thời gian, đơn vị tính thời gian, số và chữ số, các phép cộng trừ. Đề thi được lấy từ bộ đề 210 câu hỏi Trắc Nghiệp môn Toán Lớp 4 có đáp án

Đáp án của bạn

Tổng: 15 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...