Thứ Ba, 05/12/2023

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 2

Đề thi gồm 18 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Giá trị của chữ số 5 trong số sau: 765430.

A.50000
B.500000
C.5000
D.500
Câu hỏi 2:

Số có 6 chữ số lớn nhất là:

A.999999
B.666666
C.100000
D.900000
Câu hỏi 3:

Số bảy trăm triệu có bao nhiêu chữ số 0:

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 4:

Đọc số sau: 325600608

A.Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu mươi nghìn sáu trăm linh tám.
B.Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm linh tám.
C.Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu nghìn sáu trăm linh tám.
D.Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi.
Câu hỏi 5:

Giá trị của chữ số 8 trong số sau: 45873246.

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 6:

Nối mỗi dòng bên trái với mỗi dòng bên phải để được kết quả đúng.

A. Bảy trăm triệu.   1.  70 000.
B. Bảy chục triệu   2.  700 000.
C. Bảy trăm nghìn   3.  700 000 000.
D. Bảy mươi nghìn.   4. 70 000 000

A.A-1; B-4; C-2; D-3
B.A-3; B-2; C-4; D-3
C.A-3; B-4; C-2; D-1
D.A-2; B-1; C-3; D-4
Câu hỏi 7:

Số tự nhiên liền số: 3004 là:

A.3003
B.3033
C.3005
D.3014
Câu hỏi 8:

Số tự nhiên liền trứơc số 10001 là:

A.10011
B.10002
C.10021
D.10000
Câu hỏi 9:

Chọn số nào để được số tự nhiên liên tiếp 99998;........;100000.

A.99997
B.9999
C.99999
D.100001
Câu hỏi 10:

Tìm số tròn chục x, biết:

58 < x < 70

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 11:

Tìm x biết:

6 < x < 9 và x là số lẻ

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 12:

6tạ 50kg = _____ kg

A.650kg
B.6500kg
C.6050kg
D.5060kg
Câu hỏi 13:

36000kg = _____ tấn

A.36 tấn
B.360 tấn
C.600 tấn
D.306 tấn
Câu hỏi 14:

Một cửa hàng ngày đầu bán được 64 tấn gạo, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày đầu 4 tấn .Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

A.124 kg
B.256 kg
C.124000 kg
D.60000 kg
Câu hỏi 15:

3 kg 7g = ___ g.

A.37 g
B.307 g
C.370 g
D.3007 g
Câu hỏi 16:

503g = ______hg ___ g

A.50hg 3g
B.5hg 3g
C.500hg 3g
D.5hg 30g
Câu hỏi 17:

6dag 5 g = ____ g.

A.65 g
B.605 g
C.56 g
D.650 g
Câu hỏi 18:

Mỗi bao gạo nặng 3 tạ .Một ô tô chở 9 tấn gạo thì chở được bao nhiêu bao như vậy?

A.90 bao
B.900 bao
C.30 bao
D.270 bao
Nộp bài

Thông tin đề thi

Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 2

Đề thi trắc nghiệm về Số và Chữ số, đơn vị tính khối lượng. Đề Thi trắc nghiệm môn Toán lớp 4 Đề 2 nằm trong tuyển tập 210 đề thi trắc nghiệm do VnStorage chọn lọc để các bé ôn luyện tập.

Đáp án của bạn

Tổng: 18 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...