Thứ Sáu, 01/12/2023

Đề thi trắc nghiệm Hoá 8 (Phản ứng hoá học)

Đề thi gồm 25 câu hỏi và được làm trong vòng 45 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Biến đổi vật lí là gì?

A.Chuyển trạng thái này sang trạng thái khác
B.Chuyển nồng độ này sang nồng độ khác
C.Chuyển từ thể tích này sang thể tích khác
D.Tất cả các đáp trên
Câu hỏi 2:

Chất được tạo thành sau phản ứng hóa học là?

A.Chất phản ứng.
B.Chất lỏng.
C.Chất sản phẩm.
D.Chất khí,
Câu hỏi 3:

Phản ứng sau là phản ứng gì?

Phản ứng phân hủy copper (II) hydroxide thành copper (II) oxide và hơi nước thì cần cung cấp năng lượng dưới dạng nhiệt bằng cách đun nóng. Khi ngừng cung cấp nhiệt, phản ứng cũng dừng lại

A.Phản ứng tỏa nhiệt.
B.Phản ứng phân hủy.
C.Phản ứng thu nhiệt.
D.Phản ứng trao đổi.
Câu hỏi 4:

Phản ứng tỏa nhiệt là:

A.Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
B.Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
C.Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
D.Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
Câu hỏi 5:

Phản ứng thu nhiệt là:

A.Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
B.Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
C.Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
D.Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
Câu hỏi 6:

Điền vào chố trống: ''Trong cơ thể người và động vật, sự trao đổi chất là một loạt các quá trình ..., bao gồm cả biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.''

A.Sinh hoá
B.Vật lý
C.Hoá học
D.Sinh học
Câu hỏi 7:

Đốt cháy cây nến trong không khí là phản ứng hóa học vì:

A.Có sự thay đổi hình
B.Có sự thay đổi màu sắc của chất
C.Có sự tỏa nhiệt và phát sáng.
D.Tạo ra chất không tan.
Câu hỏi 8:

Hòa tan đường vào nước là:

A.Phản ứng hóa học.
B.Phản ứng tỏa nhiệt.
C.Phản ứng thu nhiệt.
D.Sự biến đổi vật lí.
Câu hỏi 9:

Chất mới được tạo ra từ phản ứng hóa học so với chất cũ sẽ như thế nào?

A.Có tính chất mới, khác biệt chất ban đầu
B.Giống hệt chất ban đầu
C.Cả A và B đều đúng
D.Cả A và B đều sai
Câu hỏi 10:

Nước được tạo ra từ nguyên tử của các nguyên tốc hóa học nào?

A.Carbon và oxygen.
B.Hydrogen và oxyg.
C.Nitrogen và oxygen.
D.Hydrogen và nitrogen.
Câu hỏi 11:

Than (thành phần chính là carbon) cháy trong không khí tạo thành khí carbon dioxide. Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào tăng dần?

A.Carbon dioxide tăng dần.
B.Oxygen tăng dần
C.Carbon tăng dần.
D.Tất cả đều tăng
Câu hỏi 12:

Phản ứng hóa học là gì?

A.Quá trình biến đổi từ chất rắn sang chất khí
B.Quá trình biến đổi từ chất khí sang chất lỏng
C.Quá trình biến đổi từ chất này thành chất khác
D.Tất cả các ý trên
Câu hỏi 13:

Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau:

2 Hydrogen + Oxygen = Nước

Trong quá trình phản ứng, số nguyên tử H và số nguyên tử O có thay đổi không?

A.Thay đổi theo chiều tăng dần.
B.Thay đổi theo chiều giảm dần.
C.Không thay đổi.
D.H tăng còn O giảm.
Câu hỏi 14:

Điền vào dấu 3 chấm trong câu: ''Trong quá trình phản ứng, lượng chất phản ứng ...., lượng sản phẩm ... ''

A.Tăng dần, giảm dần.
B.Giảm dần, tăng dần.
C.Tăng dần, tăng dần.
D.Giảm dần, giảm dần.
Câu hỏi 15:

Trong phản ứng giữa oxygen và hydrogen, nếu oxygen hết thì phản ứng có xảy ra nữa không?

A.Phản ứng vẫn tiếp tục.
B.Phản ứng dừng lại.
C.Phản ứng tiếp tục nếu dùng nhiệt độ xúc tác.
D.Phản ứng tiếp tục giữa hydrogen và sản phẩm.
Câu hỏi 16:

Sulfur là gì trong phản ứng sau: Iron + Sulfur  Iron (II) sulfide

A.Chất xúc tác.
B.Chất phản ứng.
C.Sản phẩm.
D.Không có vai trò gì trong phản ứng.
Câu hỏi 17:

Xăng, dầu, … là nhiên liệu hoá thạch, được sử dụng chủ yếu cho các ngành sản xuất và hoạt động nào của con người?

A.Ngành giao thông vận tải.
B.Ngành y tế.
C.Ngành thực phẩm.
D.Ngành giáo dục.
Câu hỏi 18:

Trong phản ứng hóa học, liên kết giữa các phân tử như thế nào?

A.Không thay đổi.
B.Thay đổi.
C.Có thể thay đổi hoặc không.
D.Đáp án khác.
Câu hỏi 19:

Quá trình nung đá vôi (thành phần chính là calcium carbonate: CaCO3) thành vôi sống (calcium oxide: CaO) và khí carbon dioxide (CO2) cần cung cấp năng lượng (dạng nhiệt). Đây là phản ứng gì?

A.Tỏa nhiệt.
B.Thu nhiệt.
C.Vật lí.
D.Vừa tảo nhiệt vừa thu nhiệt.
Câu hỏi 20:

Phản ứng đốt cháy cồn là phản ứng gì?

A.Phản ứng thu nhiệt.
B.Phản ứng tỏa nhiệt.
C.Vừa là phản ứng tỏa nhiệt, vừa là phản ứng thu nhiệt.
D.Không có đáp án nào đúng.
Câu hỏi 21:

Dấu hiệu nào giúp ta có khẳng định có phản ứng hoá học xảy ra?

A.Có chất kết tủa (chất không tan).
B.Có chất khí thoát ra (sủi bọt).
C.Có sự thay đổi màu sắc.
D.Một trong số các dấu hiệu trên.
Câu hỏi 22:

Khi cho một mẩu vôi sống vào nước, mẩu vôi sống tan ra, thấy nước nóng lên. Dấu hiệu chứng tỏ đã có phản ứng hóa học xảy ra đúng nhất là?

A.Mẩu vôi sống tan ra, nước nóng lên.
B.Xuất hiện chất khí không màu.
C.Xuất hiện kết tủa trắng.
D.Mẩu vôi sống tan trong nước.
Câu hỏi 23:

Khẳng định đúng:

Trong 1 phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm phải chứa

A.Số nguyên tử trong mỗi chất.
B.Số nguyên tử mỗi nguyên tố.
C.Số nguyên tố tạo ra chất.
D.Số phân tử của mỗi chất.
Câu hỏi 24:

Dùng nước mưa đun sôi rồi để nguội làm nước uống, lâu ngày thấy trong ấm có những cặn trắng. Biết rằng trong nước mưa có chứa nhiều muối calcium carbonate. Muối này dễ bị nhiệt phân hủy sinh ra calcium carbonate (là chất kết tủa trắng), khí carbon dioxide và nước. Hãy cho biết dấu hiệu có phản ứng xảy ra khi đun nước sôi rồi để nguội.

A.Do tạo thành nước.
B.Do tạo thành chất kết tủa trắng calcium carbonate.
C.Do để nguội nước.
D.Do đun sôi nước.
Câu hỏi 25:

Trong phản ứng: Magnesium + sulfuric acid → magnesium sulfate + khí hyđrogen. Magnesium sulfate là:

A.chất phản ứng
B.sản phẩm
C.chất xúc tác
D.chất môi trường
Nộp bài

Thông tin đề thi

Đề thi trắc nghiệm Hoá 8 (Phản ứng hoá học)

Đề thi hoá học về phản ứng hoá học lớp 8, nội dung bài thi cung cấp kiến thức về các phản ứng hoá học cơ bản học trong môn hoá học lớp 8 sách KNTT và CS.

Đáp án của bạn

Tổng: 25 Câu hỏi
Thời gian: 45 phút

Thông tin cá nhân:

00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...