Thứ Sáu, 21/06/2024

Thông tin đề thi

Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 3 đề 2

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 có đáp án kèm theo là tài liệu được VnStorage sưu tầm, chọn lọc từ những bộ đề thi học sinh giỏi hay giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kỹ năng giải các dạng bài tập Toán lớp 3.

Đáp án của bạn

Tổng: 12 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 3 đề 2

Đề thi gồm 12 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Tính nhanh:

24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 2:

Tính nhanh:

217 x 45 + 50 x 217 + 217 x 5

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 3:

Tính nhanh tổng sau:

3 + 7 + 11 + …….+ 75.

A.714
B.741
C.740
D.704
Câu hỏi 4:

Tìm X, biết:

2752 - X : 5 = 2604

A.740
B.730
C.745
D.744
Câu hỏi 5:

Tìm X, biết:

1876 : X = 5 (dư 1)

A.357
B.573
C.375
D.537
Câu hỏi 6:

Tìm X, biết:

X : 7 = 5 (dư 2)

A.35
B.36
C.37
D.38
Câu hỏi 7:

Tìm X, biết:

X x 8 + 25 = 81

A.6
B.7
C.8
D.6
Câu hỏi 8:

Một cửa hàng có 1245 cái áo. Ngày thứ nhất cửa hàng bán 1/3 (một phần ba) số áo. Ngày thứ hai cửa hàng bán 1/5 (một phần năm) số áo còn lại. Hỏi sau hai ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu cái áo?

A.646
B.665
C.466
D.664
Câu hỏi 9:

Hồng hỏi Cúc: “Bây giờ là mầy giờ chiều?”.

Cúc trả lời: “Thời gian từ lúc 12 giờ trưa đến bây giờ bằng 1/3 (một phần ba) thời gian từ bây giờ đến nửa đêm (tức 12 giờ đêm hôm nay)”.

Em hãy tính xem bây giờ là mấy giờ.

A.3 giờ chiều
B.2 giờ 30 phút chiều
C.15 giờ 30 phút chiều
D.14 giờ chiều
Câu hỏi 10:

2m5cm = ____ cm

A.250cm
B.2500cm
C.25cm
D.205cm
Câu hỏi 11:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 3 đề 2
A.7 giờ 20 phút
B.5 giờ 35 phút
C.7 giờ 23 phút
D.4 giờ 35 phút
Câu hỏi 12:

Đồng hồ dưới đây đang chỉ mấy giờ?

Đề thi học sinh giỏi Toán Lớp 3 đề 2
A.12 giờ kém 20 phút
B.11 giờ 20 phút
C.8 giờ 0 phút
D.8 giờ kém 5 phút
Nộp bài
00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...