Thứ Sáu, 21/06/2024

Thông tin đề thi

Đề ôn hè lớp 5 lên 6 có đáp án

Đề ôn hè môn Toán do VnStorage sưu tầm nằm trong tuyển 4 đề ôn hè môn toán lớp 5 lên 6. Bộ đề vừa sức với học sinh lớp 5, ôn luyện lại kiến thức

Đáp án của bạn

Tổng: 10 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

Đề ôn hè lớp 5 lên 6 có đáp án

Đề thi gồm 10 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

76% của 2 giờ là:

A.5472 giây
B.9473 giây
C.2736 giây
D.Cả A, B, C đều sai
Câu hỏi 2:

Em đi bộ quanh một cái ao hình tròn trong 20 giây. Tính ra mỗi giờ em đi được 5,652 km. Tính bán kính cái ao đó .

A.20 m
B.5 m
C.10 m
D.31,4 m
Câu hỏi 3:

Một nông trường có 408 con trâu, vừa ngừa, vừa ngựa, vừa bò. Biết: số trâu ít hơn số ngựa là 12 con, số bò gấp đôi số trâu. Hãy tính số con bò của nông trường ấy.

A.99 con
B.198 con
C.111 con
D.146 con
Câu hỏi 4:

Một người đi xe đạp xuôi theo chiều gió từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 18 km/h. Lúc quay về, vì ngược gió nên người đó chỉ đi được (từ tỉnh B về tỉnh A) với vận tốc 12 km/h. Tính vận tốc trung bình cả quãng đường đi và về.

A.15 km/h
B.14,4 km/h
C.36 km/h
D.27 km/h
Câu hỏi 5:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 30 km/h, sau đó đi từ B về A với vận tốc 40 km/h. Thời gian đi nhiều hơn thời gian về 40 phút. Vậy quãng đường AB dài:

A.40 km
B.15 km
C.56,2 km
D.80 km
Câu hỏi 6:

Tính chiều cao một hình thang có đáy lớn 56 m, đáy bé 29 m và một nửa diện tích là 497,25

A.23,4 cm
B.123,4 m
C.11,7 m
D.Cả A,B,C đều sai
Câu hỏi 7:

Tính giá trị biểu thức sau:

45,85 : 25 x 0,001 + 78,1 – 3,3

A.1908,8
B.74,801834
C.1834
D.Cả A, B, C đều sai
Câu hỏi 8:

Điền số hoặc đơn vị thích hợp vào chỗ chấm:

45,89 hg = ___ dag

A.4589 dag
B.458,9dag
C.4.589 dag
D.Cả A,B,C đều sai
Câu hỏi 9:

Điền số vào dấu gạch dưới:

98,621 tấn = ___ dag

A.98621 dag
B.986210 dag
C.9862100 dag
D.98621000 dag
Câu hỏi 10:

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi là 108 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 8 m và giảm chiều dài đi 8 m thì khu vườn sẽ trở thành hình vuông. Tính diện tích khu vườn đó.

Lưu ý: Chỉ điền số
Nộp bài
00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...