Thứ Sáu, 21/06/2024

Thông tin đề thi

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 5 Lomo

Đề thi kiểm tra giữa kì 2 khối lớp 5 trường Lomonoxop. Đề gồm 12 câu hỏi và làm trong 40 phút

Đáp án của bạn

Tổng: 12 Câu hỏi
Thời gian: 35 phút

Thông tin cá nhân:

Đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 5 Lomo

Đề thi gồm 12 câu hỏi và được làm trong vòng 35 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

2,3dm2 = .....cm2

A.2,300
B.230
C.2300
D.2003
Câu hỏi 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

5 giờ 54 phút = ..... giờ

A.5,54
B.5,4
C.5,09
D.5,9
Câu hỏi 3:

Khi tăng cạnh của khối lập phương gấp 2 lần thì diện tích toàn phần của khối lập phương đó tăng gấp mấy lần?

A.2 lần
B.4 lần
C.12 lần
D.24 lần
Câu hỏi 4:

Tính chu vi hình tròn có đường kính 2,3dm

A.14,444dm
B.7,202dm
C.7,224dm
D.7,222dm
Câu hỏi 5:

Cùng một lúc Bảo và Nam đi xe đạp từ A đến B. Bảo đi từ A đến B hết 1 giờ 15 phút. Nam đi từ A đến B hết 11/5 giờ. Hỏi ai đi đến B trước?

A.Bảo đi đến B trước
B.Nam đi đến B trước
C.Hai bạn đến B cùng lúc
Câu hỏi 6:

Cho hình tam giác có diện tích 0,875 m2 , độ dài đáy là 3,5cm. Tính chiều cao tương ứng của hình tam giác đó?

A.0,5 m
B.0,25 m
C.5 m
D.2,5 m
Câu hỏi 7:

Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 47km/h. Sau khi đi được 1 giờ 24 phút thì đến B. Tính quãng đường AB.

A.65 km
B.65,8 km
C.58,28 km
D.70,5 km
Câu hỏi 8:

Tính diện tích hình thang biết trung bình cộng độ dài hai đáy là 4m 2dm và chiều cao lad 2,5m.

A.10,5 m2
B.10,25 m2
C.105 m2
D.52,5 m2
Câu hỏi 9:

Tính:

15 giờ 12 phút  - 3 giờ 16 phút x 4

A.2 giờ 16 phút
B.2 giờ 8 phút
C.2 giờ 12 phút
D.2 giờ 4 phút
Câu hỏi 10:

Nhóm thợ hàn làm một cái thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5 m, chiều rộng 0,8 m và chiều cao 6 dm. Hỏi diện tích tôn dùng làm thùng là bao nhiêu đề-xi-mét-vuông (Không kể mép hàn)?

A.15 dm
B.8 dm
C.396 m2
D.396dm2
Câu hỏi 11:

Quãng đường AB dài 2250 m, thời gian đi hết 2 phút rưỡi. Tính Vận tốc đi từ A đến B ra m/giây và m/phút ?

A.900 m/phút
B.15 m/giây
C.2,5 phút
D.15 m/giây và 900 m/phút
Câu hỏi 12:

Tính:

36 phút 38 giây : 7 + 45 phút

A.5 phút 14 giây
B.50 phút 14 giây
C.95 phút 14 giây
D.50 phút
Nộp bài
00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...