Thứ Sáu, 21/06/2024

Thông tin đề thi

Bài thi toán học sinh giỏi lớp 3 đề 1

Bộ đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3 có đáp án kèm theo là tài liệu được VnStorage sưu tầm, chọn lọc từ những bộ đề thi học sinh giỏi hay giúp các em học sinh ôn tập, nâng cao kỹ năng giải các dạng bài tập Toán lớp 3.

Đáp án của bạn

Tổng: 12 Câu hỏi
Thời gian: 30 phút

Thông tin cá nhân:

Bài thi toán học sinh giỏi lớp 3 đề 1

Đề thi gồm 12 câu hỏi và được làm trong vòng 30 phút.

  • Những việc cần làm trước khi làm đề thi:
  • - Điền thông tin cá nhân: Họ tên, tuổi
  • - Ấn nút BẮT ĐẦU trước khi làm và để bắt đầu tính thời gian làm.
Câu hỏi 1:

Tính nhanh tổng sau:

6 + 12 + 18 + .......+ 90 = ____

A.720
B.730
C.719
D.710
Câu hỏi 2:

Tính nhanh:

A = (a x 7 + a x 8 - a x 15) : (1 + 2 + 3 + ........ + 10)

A.0
B.1
C.2
D.1
Câu hỏi 3:

Tìm x biết:

X x 5 + 122 + 236 = 633

A.45
B.50
C.55
D.54
Câu hỏi 4:

Tím X, biết:

(X : 12) x 7 + 8 = 36

A.46
B.48
C.47
D.45
Câu hỏi 5:

Tính nhanh:

B = (18 - 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)

A.2
B.1
C.0
D.3
Câu hỏi 6:

Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số chẵn?

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 7:

Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu số lẻ?

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 8:

 Dãy số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 48 đến 126 có bao nhiêu chữ số?

Lưu ý: Chỉ điền số
Câu hỏi 9:

Tích của hai số là 354. Nếu thừa số thứ nhất tăng lên 3 lần thừa số thứ hai tăng lên 2 lần thì tích mới là bao nhiêu?

A.2214
B.2124
C.2412
D.1224
Câu hỏi 10:

Trong túi có ba loại bi: bi đỏ, bi vàng và bi xanh. Biết rằng số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi vàng và bi đỏ là 15 viên, số bi xanh ít hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn bi đỏ là 4 viên. Hỏi trong túi có bao nhiêu viên bi?

A.46
B.43
C.45
D.44
Câu hỏi 11:

Từ ba chữ số 6, 7, 9 ta lập được một số có ba chữ số khác nhau là A. Từ hai số 5, 8 ta lập được một số có hai chữ số khác nhau là B. Biết rằng hiệu giữa A và B là 891. Tìm hai số đó?

A.976 và 85
B.909 và 918
C.967 và 58
D.976 và 85
Câu hỏi 12:

Số lơn nhất có ba chữ số là số nào?

Lưu ý: Chỉ điền số
Nộp bài
00:00
Bắt đầu
vnstorage
Đang tải data ...